§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego 2 Dreams jest:

Kinga Tomasiewicz

ul. Krótka 19F, 32-650 Kęty

NIP : 5492245789

Regon: 385695593

Dane do kontaktu :

tel: 603693417

e-mail : 

firma  (zwanego  dalej Sklepem / Sprzedającym) :

1.2. Sklep 2 Dreams jest to serwis internetowy, za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

1.3. Nabywcą produktów, towarów w oferowanym sklepie jest Klient, który złożył zamówienie.

1.4. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.2dreams.com.pl , przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między  Sprzedającym a  Klientem.

1.5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.

1.6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.

1.7. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 603693417 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej ……….!!. Cena za połączenie według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący, jak dla połączeń komórkowych do sieci Play.

 

 Definicje :

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego 2dreams.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.)

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym 2dreams.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Sprzedający – strona dokonująca sprzedaży przez Sklep 

Sklep - Sklep internetowy działający pod adresem www.2dreams.com.pl prowadzący wyłącznie konsumencką sprzedaż produktów na rzecz Klientów będących konsumentami.

Usługodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego 2dremas.com.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający jej posiadacza do nabycia produktów oferowanych przez sklep internetowy 2dreams.com.pl

Newsletter – usługa świadczona przez sklep internetowy na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu sklepu internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkowników adresu e-mail, imienia i nazwiska, czy też numeru telefonu.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej

lub zawodowej.

Dropshipping – usługa skierowana do Przedsiębiorców, polegająca na przesyłaniu towaru do Kupujących za pośrednictwem usług Właściciela 2dreams.com.pl

§2. Rejestracja

2.1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym 2dreams.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podać: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego 2dreams.pl  i Politykę Prywatności 2 Dreams. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym 2dreams.pl

2.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym 2dreams.com.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego 2dreams.pl są nieodpłatne.

2.3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym 2dreams.com.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§3. Informacje o produktach

3.1. Produkty sprzedawane w naszym sklepie 2dreams.pl są nowe, oryginalnie zapakowane .

3.2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego 2dreams.pl:

zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, jednak nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Sklep świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.3. Różnice nieznaczne pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w naszym sklepie internetowym www.2dreams.pl  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w naszym sklepie.  

3.4. Promocje w Sklepie Internetowym 2dreams.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

3.5. Sklep internetowy 2 Dreams zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Jak również do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych czy też wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§4. Sposoby Płatności 

4.1. W naszym Sklepie istnieje kilka możliwości płatności za zakupiony towar :

przelew bankowy tradycyjny : należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sprzedającego.

Numer konta bankowego podany jest  w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w każdym szablonie aukcji.

płatność osobista gotówką – w siedzibie firmy

c)    płatność kurierowi InPost przy odbiorze paczki – za pobranie

Dane do wpłaty :

2 Dreams Kinga Tomasiewicz

ul. Krótka 19 F

32-650 Kęty

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna: 

49 1050 1113 1000 0097 2685 1984

Tytułem: numer zamówienia

4.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu płatności online  oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie.

Klient ma 7 dni od złożenia zamówienia na dokonanie płatności.

§5.  Zamówienia 

5.1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie 2 Dreams i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.

§6. Realizacja i wysyłka zamówienia 

6.1. Zamówienia towarów można dokonywać za pośrednictwem sklepu internetowego 2dreams.pl

Zasady składania zamówień w sklepie :

Założyć darmowe konto w sklepie 2 Dreams,

( Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie)

b) Wybrać przedmiot, który jest przedmiotem zamówienia a następnie nacisnąć przycisk do   koszyka;

Po wyborze przez Klienta produktów w koszyku należy wybrać sposób płatności, a także sposób dostawy towarów. Kolejno nacisnąć przycisk ,, Zamawiam";

Zalogować się na swoje konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

W zależności od wybranego sposobu złożenia zamówienia :

W przypadku zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez

wpisanie danych odbiorcy i danych dostawy towarów. Uwzględnić dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

Natomiast w przypadku zamówienia przez zalogowanego Klienta, formularz z automatu zostanie wypełniony danymi podanymi wcześniej. Proszę pamiętać, aby wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

Kliknąć przycisk ,,Podsumowanie” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

Zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w wybrany sposób.

Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi zamówione towary w stanie wolnym od wad. Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku  informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.

Składane w sklepie Zamówienia nie podlegają łączeniu, w szczególności poprzez łączenie w ramach jednej wysyłki odrębnych zamówień.

6.2. Brak Towaru na magazynie sklepu:

a.) Gdy w asortymencie Firmy 2 Dreams zabraknie produktów objętych zamówieniem Klienta, sklep internetowy 2dreams.pl poinformuje o tym Klienta e-mailowo. W odpowiedzi Klient zostanie poproszony o podjęcie decyzji odnośnie zmiany zamówienia bądź istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji w związku z wytworzeniem nowego pod zamówienie towaru.

b.) W przypadku gdy zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient oczywiście ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

Sklep 2dreams.pl w przypadku braku towaru na magazynie, czy też braku możliwości realizacji zamówienia Klienta zastrzega sobie możliwość do odstąpienia od realizacji umowy w terminie do 30 dni , począwszy od daty zawarcia umowy z Klientem.

6.3. Realizacja zamówień :

Zamówienia zapłacone przez system płatności online, za pobraniem lub tradycyjnym przelewem są realizowane od razu po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy.

W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie zamówienia, kiedy zamówienie zostanie zrealizowane: wysłane lub odebrane osobiście.

6.4.  Sposoby Dostawy Towarów :

a) Przesyłka Kurierska: koszt 15,90 zł (dotyczy wysyłek krajowych)

- paczka dociera zazwyczaj 1-2 dni od daty nadania.

b) Przesyłka Kurierska pobraniowa: koszt 22 zł (dotyczy wysyłek krajowych)

- paczka dociera zazwyczaj 1-2 dni od daty nadania.

c) Paczkomaty InPost: koszt  12,90 zł ( dotyczy wysyłek krajowych)

- paczka dociera zazwyczaj 2-3 dni od daty nadania.

d) Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem.

Firma 2 Dreams zastrzega sobie prawo do:

a)        anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;

b)        odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza dowód zakupu lub na życzenie klienta Fakturę VAT.

6.5 W przypadku gdy chcą Państwo zmienić zamówienie , zrezygnować prosimy o kontakt pod adresem 

e-mail : ……………………..

Gdy klient chce zrezygnować z zamówienia jeszcze nie wysłanego może to zrobić kontaktując się ze sprzedającym pod adresem: ……………………………….

§7. Nie odebranie paczki przez kupującego 

7.1. Jeżeli kupujący bezpodstawnie odmówi przyjęcia zamówionej, nieuszkodzonej przesyłki wówczas  zamówiony towar wraca z powrotem do Sprzedającego. Klienta natomiast obciążony zostanie wszystkimi kosztami związanymi z odesłaniem paczki z powrotem do nadawcy.

§8. Rezygnacja z zakupionego towaru i wymiana towaru   

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 2dreams.pl, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru Kupującemu(liczy się od następnego dnia po tym, w którym klient otrzymał produkt). Zwrot towaru powinien zostać dokonany od razu po otrzymaniu przesyłki, ważne jest aby nie było to później niż terminie 14 (czternaście) dni.

8.2 . Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Witryny, w przypadku nabycia produktów spersonalizowanych (wykonanych przez Usługodawcę według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego spersonalizowanych potrzeb). W przypadku nabycia produktów tego typu wraz z produktami z oferty regularnej, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części nie dotyczącej produktów spersonalizowanych.

8.3. Prawa zwrotu nie mają osoby które zakupiły produkt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskały fakturę VAT. Całkowity kosz przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Wyjątek odnośnie przesyłek z towarem reklamowanym.

8.4. Zwrot kosztów przesyłki:

8.4.1 Sprzedawca zwraca koszt przesyłki w wysokości najniżej możliwej opcji dostępnej w sklepie           2 Dreams.

Dla przykładu: Klient zakupił produkt z dostawą kurierską koszt 15,90 zł. Najniższy możliwy koszt dostawy to 12,90 zł paczkomat InPost. Klient zwraca towar a sprzedawca zwraca mu koszt produktu + koszt przesyłki najniższej z możliwych opcji czyli 12,90 zł.

8.4.2. Koszt przesyłki zwrotnej od kupującego do sprzedawcy ponosi kupujący.

8.4.3. W przypadku gdy Klient zwraca tylko część zakupionego towaru koszt obu przesyłek ponosi kupujący.

8.4.4. Należność za zwracany towar zostanie Państwu zwrócona w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia do Sprzedawcy.

8.4.5.  Kupujący ma możliwość wymienić zakupiony towar , w ciągu 14 (czternaście) dni od daty kiedy ten towar otrzymał.

 

8.4.6. Formy zwrotu środków pieniężnych według formularza zwrotnego. W przypadku płatności gotówkowej sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany w formularzu.

8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również konsumentowi w wypadkach:

a) świadczeń o właściwościach ściśle związanych z jego osobą;

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

8.6. Jeżeli Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy kupna , umowa ta uważana jest za niezawartą . Obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły.

Towar należy zwrócić na adres poniżej :

2 Dreams Kinga Tomasiewicz

Ul. Krótka 19 F

32-650 Kęty

tel. 603-693-417

 

8.7. Wzór formularza zwrot towaru dostępny poniżej:

 

 Link z zakładką formularza

8.8.  TOWARY ZAMAWIANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI ANI WYMIANIE.

,, Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; „

§9. Warunki Reklamacji 

9.1.  Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach Gwarancji lub Rękojmi.

9.2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1025 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy a klient nie ma prawa do złożenia reklamacji na taki produkt.

9.3  W celu złożenia reklamacji, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod adres poczty elektronicznej !!! przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (dokonać opisu reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar uprany, bądź wyczyszczony. Zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres 2 Dreams Kinga Tomasiewicz, 32-650 Kęty, ul. Krótka 19F.

9.4. Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji. Nabywca zostanie poinformowany o dalszych postępowaniach.

9.5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta – Sprzedawca Kinga Tomasiewicz naprawi lub wymieni na pełnowartościowy,  towar odesłany przez konsumenta w ramach reklamacji.

9.6. W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa wówczas Sprzedawca zwróci należność za reklamowany towar  w ciągu 14  dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

9.7. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

9.8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.9. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia towaru.

9.9.1. W zależności od wady produktu firma 2 Dreams  wymieni, naprawi lub zwróci część kosztów produktu. Jeżeli Klient odeśle reklamowaną przesyłkę na adres firmy :

2 Dreams Kinga Tomasiewicz

Ul. Krótka 19 F

32-650 Kęty

tel.603-693-417 

§10. Dane Osobowe 

10.1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu 2 Dreams. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień. Dane te są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.

10.2. Dane osobowe zbierane przez Kinga Tomasiewicz za pośrednictwem Sklepu Internetowego 2 Dreams są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

10.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§11.  Postanowienia końcowe 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Witrynie informacji o zmianie. Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów, którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Usługodawcy przed jej wejściem w życie.

11.5. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw i zakłóceń w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

11.6. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji.

11.7.  Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub sklepowej; naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 60 dni od powiadomienia o zmianie.

11.8.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2 Marca 2020roku.

Newsletter

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.